Vaccination av katt

    Varför ska katten vaccineras?

    De flesta katter vaccineras mot kattpest (Felint panleukopenivirus, kattens parvovirus) och kattsnuva (Felint herpesvirus och Felint calicivirus).
    Kattpest är en mycket allvarlig och mycket smittsam sjukdom som ger feber, buksmärtor, kräkningar och diarre. Ibland kan smittan orsaka akuta dödsfall.  Katten kan hittas död utan föregående symptom.

    Kattsnuva är ett samlingsnamn på flera smittämnen som orsakar inflammationer i övre luftvägarna, ögon och lungor. Ibland kan de även orsaka aborter.Rekommendationen är att alla kattungar ska vaccineras två gånger och därefter få en ny vaccinering vid ett års ålder.För katter som enbart är innekatter räcker detta sannolikt, men för katter som är ute, på inackordering eller utställning bör man ge årliga omvaccinationer.