Katter som kissar inne

  Det finns många anledningar till att katter börjar kissa inne, varav ett flertal går att åtgärda.

  Sjukdom
  Verkar katten ha svårt att kissa? Gör det ont? Kissar katten ovanligt mycket? Är det blod i urinen? Dricker katten mer än vanligt? Vid ett eller flera av dessa symptom kan katten lida av någon sjukdom, som t.ex. urinsten eller urinvägsinfektion, och bör därför undersökas av en veterinär.

  Stress
  Har något i kattens omgivning förändrats? Det kan vara t.ex. foderbyte, flytt, ommöblering, en ny familjemedlem eller någon ur familjen som har försvunnit. Om någon/något nytt kommer in i kattens liv är det en bra idé att ge katten lite tid på sig att vänja sig vid det nya.
  Feliway är en produkt som består av feromoner; doftämnen som katter utsöndrar när de mår bra. Det är samma ämnen som katter utsöndrar när de stryker ansiktet mot människor och möbler m.m. Dessa doftämnen kan få katten att känna sig lugnare, och minskar dessutom tendens till urinmarkering eftersom katter inte brukar urinmarkera något som redan markerats med feromoner. Feliway kan köpas receptfritt hos vissa veterinärer och på välsorterade djuraffärer.

  Omgivningen
  · Kattlådan bör rengöras dagligen och placeras på en lättillgänglig plats där katten känner sig trygg. Det bör finnas en kattlåda per katt i hushållet. Kattlådan bör inte vara i närheten av kattens matplats. Katter är renliga djur och vill inte förorena där den äter.
  · Katten behöver tillgång till trygga viloplatser, gärna högt upp så katten har uppsikt över vad som händer utan att t.ex. barn och hundar kan komma åt den.
  · Katter som inte får vara ute och jaga behöver aktivering med leksaker av varierande utseende (katter blir lätt uttråkade) och gärna en plats med utsikt över något intressant utomhus.
  · Ge din katt åtminstone en kvart om dagen, gärna på samma tid varje dag – för lek och kel!

  Rengöring
  När katten har kissat inne bör platsen rengöras med ett rengöringsmedel som inte innehåller klorin eller ammoniak eftersom dessa lukter, liksom lukten av urin, kan uppmuntra katten att kissa på samma ställe igen Eller hör av dig till din veterinär.