Ormbett

  Råd och anvisningar vid ormbett
  Huggormsbett är vanligt förekommande och måste alltid tas på största allvar! Förgiftningen som följer ett huggormsbett kan leda till allt från total symtomfrihet till akut chock och död hos djuret.

  Uppsök veterinär snarast om ditt djur blir ormbitet
  Håll hunden i absolut vila och uppsök veterinär omgående! Försök om möjligt bära hunden. Det är oftast allvarligare om hunden blir biten i tassen än i nosen. Tassen rör sig oftast mer och giftet kan pumpas runt i kroppen. Kontrollera att hunden andas normalt samt att den kan äta, dricka, bajsa och kissa.

  Försök få hunden att dricka mycket
  I vissa fall kan hunden bli mycket dålig av ormbettet och det kan bli nödvändigt för en mindre veterinärmottagning att skicka hunden vidare till ett större djursjukhus där den kan få intensivvård och i vissa fall serum mot giftet. Vi hänvisar i första hand till Djursjukhuset i Sundsvall som har jour dygnet runt.

  Strikt vila även de första 10 dagarna efter bettet
  Endast mycket korta promenader tillåts de första dagarna. Under ytterligare en månad rekommenderar man att ta det lugnt med hunden. Giftet finns sannolikt kvar i kroppen minst en vecka efter ormbettet. Två veckor efter ormbettet rekommenderas att man tar ett blodprov för att kontrollera att det inte uppstått några skador på inre organ.

  Katter och ormbett
  Katter anses inte vara lika känsliga för ormbett som hundar, men även här varierar effekten av bettet. Om din katt blivit ormbiten bör även den hållas i stillhet och du bör uppsöka veterinär snarast.

  Kortison?
  Av tradition har kortison givits vid ormbett och många djurägare uppsöker veterinär för att få kortison utskivet för att ha till hands om det skulle hända något. Forskning visar att kortison sannolikt inte har någon positiv verkan vid ormbett. Kortison i onödan kan enligt en del veterinärer t.o.m. vara skadligt då det kan dölja symptom och öka djurets vilja att röra på sig. Universitetsdjursjukhusets senaste rön.

  Sammanfattningsvis:
  Håll hunden i stillhet. Uppsök veterinär snarast. Strikt vila de första dagarna. Ta det lugnt ytterligare en månad. Blodprov efter ett par veckor för att kolla inre organ.