Noskvalster

  Hundens noskvalster, Pneumonyssoides caninum, lever på slemhinnan i hundens nos och bihålor.

  Kvalstret är synligt för blotta ögat. I de flesta fall dör noskvalster inom ett dygn i vanlig rumsmiljö. Parasiten är besvärlig att studera vilket gör att man inte vet så mycket om t.ex. dess livscykel.

  Diagnos

  Det är svårt att ställa diagnos på noskvalster. Man måste söva hunden och skölja näshåla och svalg, vilket är besvärligt, kostsamt och inte helt ofarligt. Ibland kan kvalster synas utanpå nosen. Om någon av er ser detta; berätta det för oss på Kusthöjden. Då får vi en säkrare diagnos! Eftersom det är svårt att ställa diagnos behandlar man ofta bara med ledning av de typiska symtomen: nysningar och dragningar. Forskare vi talat med anser att det är ovanligt att noskvalster sprider sig så snabbt som det verkar ha skett i detta fall och tror att det kan finnas någon virussmitta också.

  Behandling

  En del äldre preparat har varit farliga att använda speciellt för collies eller hundar som är besläktade med collies.
  Nu finns flera bra och säkra preparat mot noskvalster. Vi har valt att använda spot-on preparaten Advocate eller Stronghold. Vi rekommenderar att man behandlar alla hundar i en grupp samtidigt.

  Behandla tre gånger med två veckors intervall. (Eller som det står på en del recept: en gång varannan vecka i 6 veckor)
  Det innebär alltså att

  1. Behandla nu. Vänta två veckor
  2. Behandla en gång till. Vänta två veckor
  3. Behandla en tredje och sista gång

  Stronghold och Advocate är båda bra preparat mot parasiter. Hundarna blir alltså samtidigt behandlade mot rävskabb, spolmask och löss ifall de skulle ha det! Läs bipacksedeln noga.

  Det är viktigt att man viker undan pälsen så att dropparna når ner på huden. Preparatet ska inte komma i kontakt med djurets eller andra djurs ögon eller mun. Låt inte nyligen behandlade djur slicka sig själva eller varandra.

  Om min hund inte har några symtom men finns med i en grupp som har symtom – behöver jag då behandla alla tre gångerna?
  Svar: Det räcker antagligen med bara en gång. Observera dock hunden noga efter den behandlingen och se om den får några symtom på nysningar eller dragningar. I så fall måste även den behandlas tre gånger.

  Biverkningar?

  Alla preparat kan ge biverkningar. För Advocate och Stronghold är det ovanligt med biverkningar. Ibland kan man se rodnad och eksem vid området där man droppat. Om du ser något sådant skall du kontakta oss på Kusthöjden eller någon annan veterinär. Det finns rapporterat att enstaka hundar kan reagera med darrningar och salivering. Om något sådant skulle ske ska du omedelbart kontakta veterinär! Hunden ibland kan få mer nysningar dygnet efter behandling, på grund av att när kvalstren dör kan de orsaka allergiska reaktioner. Karenstid för tävling: Enligt SKK anser man att hunden inte ska tävla förrän en vecka efter sista behandling

  Behandling av eventuell bakomliggande virussmitta

  I vissa fall har man sett en epidemisk spridning av noskvalsterliknande symptom vid hundutställninger, hunddagis och andra ställen där hundar vistas tätt tillsammans. Virussmittor som denna går ofta över med hjälp av kroppens eget immunförsvar. För virusinfektioner finns ingen medicin, men man rekommenderar vila så länge hunden har symtom. Ibland måste man behandla sekundärinfektioner med antibiotika. Man kan ibland ta prover och isolera virus för att få reda på vilken sort det rör sig om. Undvik att sprida smitta genom att ej ha kontakt med andra hundar utanför den vanliga gruppen så länge det finns symtom.

  Är detta farligt för min hund?

  Nej! För att hindra att noskvalstersmittan går runt i hundgruppen bör man behandla med något antiparasitärt preparat. Den förmodade virussmittan går över av sig själv.

  Sammanfattning

  • Så länge hundarna är friska förutom nysningarna behöver man inte göra något alls.
  • Om hundarna blir slöa, får feber och slutar äta måste veterinär kontaktas.
  • Om symtomen inte gått över på ett par veckor måste veterinär kontaktas
  • Sannolikt rör det sig om en kombination av virus och noskvalster.
  • Det är smittsamt! Isolera hundarna från andra kontakter så länge de har symtom + en vecka till.
  • Det är inte farligt, men besvärligt.
  • Kontakta oss på Kusthöjden om du ser ett mm-stort kvalster vid hundens näsborrar.
  • Noskvalstermedicin är receptbelagt och får bara skrivas ut av veterinär efter att hunden har undersökts.

  Ring till oss på Kusthöjden 0611- 20 000 om du har några frågor.
  Kicki Östensson