Kennelhosta

  Då och då – framför allt under höst, vinter och vår ser vi smittsam hosta hos hund. Symtomen kan bero på flera olika smittämnen och kallas oftast med ett samlingsnamn för kennelhosta

  Smittämnen
  Hundens Parainfluensavirus typ-2 och bakterien Bordetella bronchiseptica anses vara den vanligaste orsaken. Andra bakterier har också påvisats hos hostande hundar, men då främst som sekundärinfektion eller eventuellt bifynd.

  Symtom
  Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker. Hundarna hostar ibland så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.

  Hur smittar kennelhosta?
  De två smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta, parainfluensa och bordetella, överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Man kan också överföra smitta via gemensamma vattenskålar, föremål som hunden tar i munnen eller genom tandinspektion av flera hundar.

  Hos veterinären
  En hund med misstanke på kennelhosta behöver inte alltid besöka veterinär. Ring och diskutera med oss! Om din hund har hosta så ska du berätta detta på telefon och anmäla dig i receptionen innan du tar med hunden in. På detta sätt kan ni få komma in genom en särskild ingång för att minimera smittspridning till andra djur på kliniken. (Detta gäller även andra potentiellt smittsamma sjukdomar som diarré).

  Ofta ställs diagnos genom en typisk berättelse från djurägaren i kombination med en klinisk undersökning. Ibland behöver man göra ytterligare undersökningar som att odla bordetella och andra bakterier. Ett virussvabbprov från nässekret kan användas för att odla fram virus. Det finns även möjlighet att mäta antikroppar 5-10 dagar efter hostan börjat. Dessa antikroppar försvinner dock snabbt ur blodet.

  Behandling
  De flesta hundar med kennelhosta tillfrisknar utan behandling eller efter behandling med enbart hostdämpande medicin från veterinär. Hunden behöver lugn och ro och ska inte ansträngas under eller direkt efter sjukdomsperioden. Det är också lämpligt att kontrollera temperaturen på hunden åtminstone dagligen. Om hunden har kvarstående feber eller får feber igen efter några dagars hosta bör kontakt tas med veterinär. Detsamma gäller om hunden får påverkat allmäntillstånd eller får svårt att andas.

  Normalt slutar hostan efter 1-2 veckor. Om den inte gör det – eller om den förvärras under tiden – ska veterinär kontaktas. Detta gäller särskilt gamla hundar och hundar i dålig kondition.

  Observera att hund som haft eller misstänks ha haft kennelhosta eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som var sjuk i kennelhosta inte får delta i utställningar, prov eller tävlingar enligt SKK: s bestämmelser.

  Vaccinering
  Efter genomgången infektion har hunden ett skydd som tyvärr inte varar särskilt länge. Den kan alltså få sjukdomen igen vid senare tillfälle. Vid den normala rutinmässiga vaccineringen vid Veterinärmottagningen Kusthöjden ingår en komponent mot parainfluensa. Vaccinet ger inte ett fullständigt skydd, men skyddar hunden mot allvarliga kliniska symtom. Den ger dock skydd bara under ca 12 månader.

  Det finns ett annat vaccin (Nobivac KC) mot kennelhosta som även skyddar mot bordetella. Detta vaccin sprutas direkt in i nosen. Omvaccinering bör ske varje år.

  Om hunden ska träna eller tävla eller vistas på hunddagis eller kennel är det en bra idé att hålla hunden vaccinerad mot parainfluensa och bordetella.