Kastration av hundar

  Om kastrering av hanhundar och tikar

  Det har länge varit självklart att kastrera katter. Anledningen är dels att man vill minska risken att djuren reproducerar sig och dels att minska ett oönskat könsbetingat beteende. I andra länder, t.ex. USA, har det länge varit vanligt att även kastrera hundar.

  De flesta hundar som inte ska gå i avel brukar kastreras. I Sverige har det däremot inte varit så vanligt. För 25 år var det helt förbjudet att kastrera hundar – om det inte skedde av medicinska skäl, men på senare år har vi alltmer börjat kastrera både hanhundar och tikar.

  Vi vill här försöka gå igenom lite om vad kastrering innebär och vilka fördelar och nackdelar det kan ha.

  Kastrering av hanhund Innebär att testiklarna tas bort. Kastrering av tik är mer komplicerat. Tiken måste sövas och man går in i buken och tar bort äggstockarna samt delar av livmodern.

  Ibland talar man om sterilisering vilket görs på oss människor. Då binder man av sädesledaren respektive äggledaren så att individen inte kan få barn. Könsfunktionerna i övrigt påverkas inte. Detta utförs i princip aldrig på våra sällskapsdjur.

  Blir en aggressiv hanhund mindre aggressiv efter kastrering?
  Det är ganska vanligt att djurägare med en hanhund som kanske ”tar över ” hemma vill kastrera hunden.  Man måste dock komma ihåg att kastrering endast löser problem som har med könsbeteendet att göra. Har man en hund som redan under valpstadiet visat aggressiva tendenser hjälper det sällan med kastrering.

  Kemisk kastrering
  Ibland vill man inte fatta det definitiva beslutet med kastrering genast. ”Det går inte att göra ingreppet ogjort…”
  Då kan man prova kemisk kastrering vilket innebär att hunden får en hormonspruta eller ett litet hormonchip injicerat i nacken.  Då reagerar den ungefär som vid kastrering under några månader. Om man ser att det fungerar bra kan man senare kastrera.

  Mår tiken bättre av att ha valpar?
  Vad hunden tycker kan vi inte säkert veta. Många hundar utvecklas säkert av att gå igenom en dräktighet och av att ha en valpkull, medan andra mår dåligt.
  Tyvärr föds det många valpar som har ärftliga egenskaper som gör att de blir sjukliga eller får en dålig mentalitet.
  Som en erfaren hunduppfödare sa: ”Man ska ta en kull valpar för att förbättra rasen, inte för att föröka den”.

  En dräktighet och förlossning innebär också alltid en viss risk för komplikationer.

  Det ansågs förr att genomgången dräktighet skyddade mot senare livmoderinflammation. Detta är inte sant.

  Blir hunden tjockare av att kastreras?
  Ämnesomsättningen blir förändrad och den kastrerade hunden har lättare att lägga på hullet.
  Det är viktigt att man motionerar den kastrerade hunden mycket, och att man anpassar utfodringen så att den inte blir överviktig.

  Får kastrerade hundar sämre jaktlust?
  Det är nog väldigt individuellt hur hundarna reagerar En viss minskad energi finns beskriven men jaktlusten i sig ska inte påverkas.

  Fördelar med kastrering av hanhund

  Många hundar mår dåligt då tikar i grannskapet löper. Kastrering gör att de slipper de problemen.
  Hunden kissar mer rejält och småskvätter inte som tidigare
  Hundar som urinmarkerar inne slutar oftast med det.
  Hanhunden kan inte tjuvpara någon tik.
  Den kan inte få testikelcancer
  Den slipper många av sjukdomarna i prostata
  Minskad risk för vissa sjukdomar som circumanalfistlar och analadenom.

  Fördelar med kastrering av tik

  Tiken löper inte
  Tiken kan inte bli tjuvparad
  Pälsen kan bli längre och tätare
  Den kan inte få livmoderinflammation (pyometra)
  Den kan inte få äggstockscancer
  Risken för att juvertumörer ska uppstå minskar om tiken kastreras före andra löpet.

  Nackdelar med kastrering

  Ökad risk för övervikt – om man inte anpassar utfodringen
  Pälsen kan bli längre och tätare. En del tycker det är bra, andra att det är en nackdel.
  Varje ingrepp med sedering eller narkos innebär en viss risk – även om den är liten.
  Statistiskt sett ökar risken för vissa sjukdomar t.ex. urininkontinens.

  Varför vill man kastrera?
  Medicinska bekymmer som livmoderbesvär, besvärliga löp och skendräktighetsperioder hos tik eller prostataförstoring hos hanhund är vanliga orsaker.

  Om ni vill kastrera er hund eller tik är ni välkommen att ringa oss på 0611-20 000.
  Väntetiden för en kastreringstid är oftast 1-3 veckor.