Massage & stretching

  Varför ska man låta massera sin hund?

  • Blodcirkulationen och lymfcirkulationen ökar
  • Hjärtfrekvens och blodtryck sänks
  • Muskler och senor blir mer elastiska
  • Snabbare återhämtning efter skada
  • Minskad smärta
  • Minskade muskelspänningar och stelhet
  • Avslappnande och lugnande

  När kan du massera din hund?

  • Stelhet/Artros
  • Ledvärk
  • Rehabilitering efter skada och/eller operation
  • Spänningar i muskulaturen
  • Dålig cirkulation – ödem
  • Stressad, orolig hund

  När bör du INTE massera din hund?

  • Dåligt allmäntillstånd
  • Infektioner, feber
  • Akuta inflammationer
  • Smärta
  • Smittsamma, variga eksem

  Uppvärmning

  Syftet med uppvärmning är att stegvis öka kroppens cirkulation och temperatur. Nervimpulser transporteras då snabbare och muskler och senspolar reagerar fortare och mer effektivt. Genom detta kopplas flera av musklernas motoriska enheter på och effekten av träningen förbättras eftersom hundens rörelser blir smidigare och mer korrekta. När kroppstemperaturen ökar blir blod och vävnadsvätskor mer lättflytande och detta underlättar tillförsel av syre och näring till musklerna.
  Ju snabbare och effektivare arbete som utförs desto mer uppvärmning krävs. Vid varmt väder blir musklerna snabbare uppvärmda och uppvärmningstiden kan minskas något.

  Äldre hundar kräver längre uppvärmningstid på grund av att de ofta har en sämre cirkulation och långsammare ämnesomsättning än vad yngre hundar har.

  En rask promenad på 20 minuter kan räcka beroende på aktivitet, men man får som sagt anpassa uppvärmningen inför aktiviteten som ska utföras.

  Nedvarvning

  Lika viktig som uppvärmningen är nedvarvningen. En muskel som ansträngts hårt har en kvarvarande spänning i vävnaden. Blodcirkulationen reduceras och i och med detta kan syrebrist uppstå i vävnaden. Långsamma rörelser påskyndar syretransporten ut i muskulaturen och återhämtningen i musklerna blir då mer effektiv. Mjölksyra och slaggprodukter förbränns i muskeln och transporteras vidare till organ som bryter ner dem. En lugn promenad i 15-20 minuter i skritt ger en sådan effekt. Vid skritt utför musklerna lätt arbete, vilket gör att en stegvis sänkning av puls och cirkulation sker. Förbränningen av mjölksyra och slaggprodukter sker då i muskeln istället för att belasta de organ som annars helt får ta hand om dem.

  Återhämtning

  Hur länge träningspass/tävlingen har varat, intensiteten, typ av träning/tävling, hundens allmäntillstånd och ålder är olika faktorer som har betydelse för återhämtningen. Vid lågintensiv träning (t.ex. cykling) sker återhämtningen snabbare än vid högintensiv träning (t.ex. intervall – och backträning). Ju äldre hunden är, eller ju mer intensiv träning som utförts desto längre blir återhämtningen. Massage och vattenträning kan vara ett bra sätt att påskynda återhämtningen. Detta utförs då någon dag efter hårdare aktivitet.

  Stretching

  Efter nedvarvningen är det bra om man stretchar hunden. Stretchar man hunden utan att ha varvat ner så kan musklerna fortfarande vara spända och effekten blir då inte lika bra och hunden kan uppfatta stretchingen som obehaglig. Stretching kan, om den inte utförs på rätt sätt, göra mer skada än nytta. Kontakta därför alltid en utbildad fysioterapeut/massör om du känner dig osäker på hur du ska gå till väga.

  När bör man undvika stretching?

  • Överrörlighet eller ledinstabilitet
  • Akut skada, en bristning eller någon form av hälta
  • Feber
  • Infektion
  • Inflammation
  • Nedsatt allmäntillstånd

  Äldre och stela hundar ska behandlas med försiktighet.

  Vad bör man tänka på vid stretching

  • Hunden bör vara uppvärmd.
  • Välj en plats där hunden känner sig naturligt avslappnad och inte spänner sig.
  • Att hunden står eller ligger med bra stöd utan att halka.
  • Avsluta varje övning lika försiktigt som du började den.
  • Ha tålamod
  • Töj ca 10-20 sek. Följ med tillbaka längs med benet. Upprepa 1-2 ggr.