Inför veterinärbesöket

  • Ta med försäkringspapper och registreringsbevis.

  • Håll hundar kopplade och mindre djur i bur.

  • Om ditt djur ska sövas bör det inte äta något på morgonen, däremot ska det ha tillgång till friskt dricksvatten.

  • Ifall ditt djur lätt blir stressat kan det vara bra att gå in själv och lämna kvar djuret i bilen tills det är dags att gå in på ett rum.

  • Det är ofta bra att ta med ett urinprov om ditt djur mår dåligt.

  • Om du misstänker att ditt djur kan ha någon smittsam sjukdom (hosta, klåda, kräkningar, diarré) – lämna då kvar djuret i bilen när du först går in!

  • Vill du att något ska göras med ditt djur utöver det som talats om vid bokningen berätta det då gärna direkt vid inskrivningen så kan vi se om tid finns.