Inför resan

  Att resa med djur är roligt men det finns mycket att tänka på både vid resa inom Sverige och utomlands.

  Att tänka på vid resa i Sverige

  Fästingar
  Vissa områden i Sverige är väldigt fästingrika. Fästingar kan bära på borrelia och anaplasma vilka kan drabba hunden. Det kan vara bra att ha ett skydd mot fästingar om man ska åka till ett område där fästingen och smittan finns. Det finns olika sorter att välja mellan, apoteket säljer t ex fästingmedel som droppas i nacken på hunden.

  Loppor
  I södra Sverige finns kattloppor som även kan gå på hund. De flesta fästingpreparat skyddar även mot loppor.

  Rävens dvärgbandmask 
  har nu påvisats på flera ställen i Sverige. Ta för vana att avmaska din hund med ett medel som hjälper mot bandmaskar – t.ex. Droncit, innan du reser hem. Läs mer om dvärgbandmask på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida  www.sva.se

  Hund i bil
  Tänk också på att det blir varmt i bilen. Lämna aldrig en hund i bil på sommaren, temperaturen stiger mycket snabbt.

  Att tänka på vid utlandsresor
  Beroende på vilket land man ska resa till gäller olika regler.  Se till att skaffa skriftlig information om vad som gäller för att
  få ta in djuret . Bäst är att vända sig till veterinärmyndigheten i just det landet du ska till.
  På jordbruksverkets hemsida www.sjv.se kan man läsa om vad som gäller i just det land man ska åka till och det finns också länkar till ländernas veterinärmyndigheter.
  Gå igenom informationen med din veterinär om du känner dig osäker. Grundvaccinera djuret mot infektionssjukdomar även om det inte behövs enligt lag.

  Resa till Norge
  Från 1 maj 2013 gäller nya regler för att resa med hundar till Norge från Sverige. I korthet anpassas de norska reglerna till EU:s med krav på ID-märkning och pass.
  Hundar äldre än 3 månader som ska resa till Norge måste avmaskas mot rävens dvärgbandmask tidigast 48 timmar före utresa. Läs mer på www.mattilsynet.no

  Resa inom EU
  Både hundar och katter ska vaccineras mot rabies. Grundvaccination kan göras då djuret är minst tre månader gammalt. Om valpen vaccineras vid lägre ålder är vaccinationen inte giltig för resa. Man brukar rekommendera att en grundvaccination med två sprutor med en månads mellanrum ges. Nya bestämmelser har införts den 1 januari 2012. Man behöver inte längre kontrollera halten antikroppar med ett blodprov. När man vaccinerat hunden har man en karens på 21 dagar innan man kan resa med djuret. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att kontrollera med Jordbruksverket. 

  Id-märkning
  Katten eller hunden måste vara ID-märkt med en läslig tatuering eller ett mikrochip. Mikrochip är den enda godkända märkningsmetoden från 2011. Om djuret dock är öronmärkt före 3 juli 2011 är denna märkning godkänd. Detta gäller dock bara om öronmärkningen är läslig och införd i passet.

  Djuren ska ha pass
  Passet utfärdas av en veterinär. I passet finns plats för utförda vaccinationer och behandlingar. Du får inte själv föra in några uppgifter i passet, men veterinären kan föra in gamla uppgifter om du har sådana med dig. Om passet kommer bort eller förstörs måste du skaffa ett nytt pass.

  Storbritannien, Irland och Malta
  Extra krav gäller för resa till något av dessa länder.

  Krav för att ta hem djuret igen
  När du åker tillbaka till Sverige med din hund eller katt gäller samma villkor som för dem som tar med sig ett djur från utlandet. Villkoren beror bland annat på varifrån du kommer och hur gammalt djuret är. Förutom pass, märkning och rabiesvaccinering krävs också avmaskning mot rävens dvärgbandmask. Läs mer på www.sjv.se

  Rävens dvärgbandmask
  För inresa till Sverige krävs att djuret behandlats av veterinär mot dvärgbandmask. Avmaskningen görs i utlandet inom tio dagar före inresa till Sverige. Utomlands finns det områden med mycket hög förekomst av rävens dvärgbandmask, många gånger högre än i Sverige. Rävens dvärgbandmask finns framför allt i centrala Europas bergstrakter, men har spridits över stora delar av Europa. Om du inte kan hålla din hund så du är säker på att den inte kan äta smågnagare bör du avmaska den inför hemresan. Avmaskningsmedel med praziquantel (kan också stavas prasikvantel) kan du köpa receptfritt på apotek i Sverige. Också epsiprantel, som finns att köpa utomlands, är verksamt men andra preparat fungerar inte. Du avmaskar din hund en till två dagar innan du reser hem. Om du reser ofta kan avmaskningen upprepas var fjärde vecka utan risk för hunden.

  Storbritannien, Irland, Malta, Finland och Norge har krav på att hunden ska vara avmaskad vid inresa.

  Fästingar
  I Mellan- och Sydeuropa finns den bruna hundfästingen som sprider många allvarliga sjukdomar till hund. Om bruna hundfästingar förs in till ett hushåll krävs ofta hjälp av saneringsfirma för att bli av med den. Hundar som reser bör behandlas förebyggande med fästingmedel som har dokumenterat god effekt. Under resan bör också hundens päls och hud kontrolleras kontinuerligt.

  Leishmanios
  Sandmyggor kan sprida parasitsjukdomen leishmanios till hund och människa. En leishmaniainfektion är hos de allra flesta hundar kronisk och går inte att bota. Smittan är vanligt i delar av södra Europa. Det finns preparat som har dokumenterad repellerande effekt mot sandmyggor tex Scaliborhalsbandet som finns att köpa på apotek.

  Hjärtmask
  Hjärtmask (Dirofilaria immitis) sprids till hund med stickmyggor. Infektionen ses framför allt i södra Europa. Scalibor anses skydda.
  Infektionen är ofta svår att bota när vuxna maskar utvecklats. Man kan dock förebygga infektionen med hjälp av preparat som används regelbundet till hundar där smittan finns.

  Fransk hjärtmask
  Fransk hjärtmask (Angiostrongulus vasorum) förekommer i ett flertal länder i Europa, inklusive Danmark. Hundar smittas genom att äta eller slicka på sniglar. Förebyggande behandling saknas. Vid konstaterad smitta finns avmaskningsmedel.

  Leptospiros
  En allvarlig bakteriesjukdom som kan drabba människor och djur.  Grundvaccinationen består av två vaccinationer med 2-4 veckors intervall. Den andra sprutan tas 1-3 månader före utresa. På www.sjv.se kan du läsa om vilka länder som har leptospiros.

  Övriga vaccinationer
  Förutom eventuell vaccination mot leptospiros bör hundens vaccinationsskydd mot sjukdomarna HCC, valpsjuka och parvovirusinfektion ses över.

  Parning
  Parning utomlands kan medföra ytterligare risker, tänk framför allt på herpes, brucellos och leptospiros. Information om vad du bör tänka på finns på www.sjv.se