Artros

  Ledproblem hos äldre djur – artros

  Artros innebär att det har blivit förslitningar och pålagringar i en eller flera leder. Vanligast drabbas höfter, knän, armbågar och lederna i ryggraden.

  Det finns många olika orsaker till att artros uppkommer, men sammanfattat kan det sägas bero på onormal belastning i en normal led, eller normal belastning i en onormal led.

  Hur ser du då om ditt djur har artros?

  Hälta efter att djuret har vilat, svårighet/ovilja att gå i trappor, hoppa in i bilen, hoppa upp på diskbänken (katt) och stelhet är vanliga tecken. Katter som har ont väljer ofta att sova mer än vanligt, det kan därför vara svårare att upptäcka att artros hos katt än hos hund.

  Detta minskar vid artros:
  aktivitet
  nyfikenhet
  rörlighet
  lydnad
  lek
  social förmåga

  Detta ökar vid artros:
  aggression
  oro
  sömnbehov
  vätskebehov
  flämtning
  skall och andra ljud

  Dessa symptom uppkommer till följd av smärtan som artrosen orsakar. Vid ett veterinärbesök kan diagnosen fastställas och ett åtgärdsprogram sättas samman, där t.ex. smärtstillande och antiinflammatorisk medicin, viktminskning och rehabilitering kan ingå.