Hjälp jag har hittat en övergiven måsunge!

  Vi får ofta samtal om måsungar, harungar och andra ungar som engagerade människor förbarmar sig över och tar med sig hem… – men gör inte det!

  I de allra flesta fall är inte dessa ungar övergivna, utan det finns föräldrar i närheten. Därför bör grundinställningen vara att man inte ska röra djurungarna utan låta dem vara.

  Om du ser en fågelunge som riskerar att bli överkörd, så fånga den försiktigt och sätt den under en buske eller annat skydd i närheten där föräldrarna kan höra den när det är lugn och ro och alla människor försvunnit.

  Att tänka på innan Du tar in en djurunge

  1. Djurungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffats död.

  2. Misstänks en fågelunge eller fågelkull vara övergiven skall den övervakas på håll – långt håll – och under många timmar för att konstatera att den inte matas. Har du inte tid, så betrakta den inte som övergiven.

  3. Alla vilda djur har en ägare – vanligen är denne jakträttsinnehavaren. Att ta hem levande eller döda djur kan betraktas som tjuvjakt.

  4. Vilda djur får inte tas om hand mer än 48 timmar. Dessa kan vara förödande för en unge, om du saknar kunskap.

  5. Tänk på att föräldrarna är bäst på att föda upp sina ungar. I vissa fall duger dock fosterföräldrar.

  6. Om Du är tveksam tag alltid först kontakt med någon som kan arten, innan Du tar in en unge som Du tror är övergiven.

  7. Fler djurungar dör varje år pga missriktad djurvänlighet än pga att folk låtit bli att ingripa.

  8. Tron att djurungar som rörts av människor inte accepteras av sina föräldrar är felaktig.

   

  http://www.kfv-riks.se/djurungar